HJEMMESIDE ADRESSER TIL DANSKE KRIMIFORFATTERE

KRIMINALFORFATTER HJEMMESIDER I DANMARK

Kriminalforfatter Jussi Adler-Olsen http://jussiadlerolsen.dk/ 

Kriminalforfatter Sara Blædel: http://sarablaedel.dk/

Kriminalforfatter Pernille Boelskov http://www.pernilleboelskov.dk/

Kriminalforfatter Henrik Brun http://henrikbrun.dk/

Kriminalforfatter Lotte Dalgaard http://lottedalgaard.com/ 

Kriminalforfatter Elsebeth Egholm http://www.elsebethegholm.dk/

Kriminalforfatter Eva Maria Fredensborg: http://evamariafredensborg.dk/

Kriminalforfatter Anna Grue:http://www.annagrue.dk/

Kriminalforfatterne Lotte og Søren Hammer: http://hammerhammer.com/da/

Kriminalforfatter Morten Thor Hansen: http://mortenthorhansen.dk/

Kriminalforfatter Julie Hastrup: http://www.juliehastrup.dk/

Kriminalforfatter Jens Henrik Jensen: ttp://jenshenrikjensen.dk/

Kriminalforfatter Inger Gammelgaard Madsen https://www.inger-gammelgaard-madsen.dk

Kriminalforfatter Maria Kjær-Madsen: http://mariakjaer-madsen.dk/ 

Kriminalforfatter Lars Kjædegaard http://larskjaedegaard.dk/               

Kriminalforfatter Poul Erik Larsson: http://www.pouleriklarsson.com/

Kriminalforfatter Michael Lycke: http://www.michaellycke.dk/

Kriminalforfatter Lotte Petri: http://lottepetri.dk/

Kriminalforfatter Helle Vincentz: http://hellevincentz.dk/

Kriminalforfatter Inger Wolf: http://ingerwolf.com/

Kriminalforfatter Arne Woythal http://www.arnewoythal.dk/

Kriminalforfatter Jens Østergaard: http://www.jensostergaard.com/

Kriminalforfatterne Øbro og Tornbjerg: http://www.obro-tornbjerg.dk/